Me kan tilby

5 hytter med god standard, innlagt vatn, toalett og dusj.

2 campinghytter, uten vatn. Campingplass som er delt opp i naturlig avgrensa område, med plassar for bubilar, campingvogner og telt.
Straumuttak for campingvogner og bubilar.
Plassen ligg ved Sognefjorden.

Veganeset Camping ligg i Balestrand kommune ved fylkesveg 55 og riksveg 13 (nasjonal turistveg) nær Dragsvik Ferjekai, 9 km frå kommunesenteret Balestrand. Veganeset Camping er eit godt utgangspunkt for dagsturar med bil langs dei nevnte vegane og har umiddelbar nærhet til turløyper på Dragsvik og i Balestrand.

Kontakt

For å ta kontakt kan du bruke skjemaet under eller ringe 57691612 (91128133)